ANBI gegevens

 

Statutaire naam Stichting Tot de Verbeelding
RSIN 855278833
Adres Galileïstraat 15, 3029 AL Rotterdam
Telefoon 06-39328968
E-mailadres spreek@totdeverbeelding.nl
Website www.totdeverbeelding.nl
KVK 63534749

 

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het aanspreken van de verbeelding van mensen, alsmede het inspireren van mensen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder mee te bereiken door het vertellen van verhalen, op het gebied van onder meer cultuur, welzijn, stedenbouw en erfgoed, via mobiele applicaties, websites, games en evenementen.

 

Beleidsplan op hoofdlijnen
Stichting Tot de Verbeelding spreekt de verbeelding aan en toont de wereld zoals je hem niet eerder zag. Wij worden gefascineerd door het vertellen van verhalen, geven een draai aan een bekende wereld waardoor je hem net even anders gaat ervaren. We willen de wereld een tikje mooier maken en meerdere lagen laten zien. Want achter elke dichte deur kan een onverwachte andere wereld schuilen.
Verhalen kleuren de wereld en prikkelen de fantasie. Wij vertellen de verhalen niet op traditionele wijze, althans meestal niet. We leggen een laag over de werkelijkheid heen en trekken de twee werkelijkheden naar elkaar toe. We doen dit door een meerstemmig geheel te creëren. De stemmen vertellen het verhaal.
Voor de verbeelding van een verhaal maken we graag gebruik van moderne technologie: een smartphone, een interactief beeldscherm, een installatie of een digitale dienst. Onze verhalen zijn nooit helemaal compleet; voor de lege gaten doen we een beroep op je eigen verbeelding, die samen met stem en soundtrack je fantasie aanspreken.

 

Bestuurders
Voorzitter Wim Staessens
Secretaris Johan Ong
Penningmeester Erik de Boer
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

 

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding is in handen van Carla Leurs en Eelco Romeijn. Beiden zijn zelfstandig ondernemer en krijgen een marktconforme vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Documenten
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020

 

Financiële verantwoording
De stichting is opgericht op 17 juni 2015. De inkomsten worden verkregen uit sponsoring, subsidies en fondsen.